BRANDS

That Value

Starea de urgență – ce e bine de știut în cazuri de criză.

Image
  • March 18 2020

Ce este starea de urgență și ce sancțiuni riscăm, dacă nu respectăm măsurile excepționale care se instituie? Ce înseamnă starea de urgență, ce obligații avem în calitate de cetățeni, ce sancțiunile care ni se pot aplica, în caz de nerespectare.

Avocat Teodora Ionașcu

Reglementarea este dată de – Ordonanța de urgență nr. 1/1999 privind regimul stării de asediu și regimul stării de urgență

Starea de urgență reprezintă ansamblul de măsuri excepționale de natură politică, economică și de ordine publică aplicabile pe întreg teritoriul țării sau în unele unități administrativ-teritoriale care se instituie în următoarele situații:

  1. a) existența unor pericole grave actuale sau iminente privind securitatea națională ori funcționarea democrației constituționale;
  2. b) iminența producerii ori producerea unor calamități care fac necesară prevenirea, limitarea sau înlăturarea, după caz, a urmărilor unor dezastre.

Conducătorii autorităților publice, ai celorlalte persoane juridice, precum și persoanele fizice au obligația să respecte și să aplice toate măsurile stabilite în prezenta ordonanță de urgență, în actele normative conexe, precum și în ordonanțele militare sau în ordine, specifice stării instituite.

Conducătorii autorităților publice și administratorii operatorilor economici care asigură servicii de utilitate publică în domeniile energetic, sănătate, agricultură și alimentație, alimentare cu apă, comunicații și transporturi au obligația de a asigura continuitatea furnizării serviciilor esențiale pentru populație și pentru forțele destinate apărării.

 În funcție de evoluția situațiilor de pericol, Președintele României, cu încuviințarea Parlamentului, poate prelungi durata stării instituite și poate extinde sau restrânge aria de aplicare a acesteia.

Pe durata stării de urgență, instituită în temeiul art. 3 lit. a), se pot dispune următoarele:

  1. a) aplicarea planurilor aprobate, conform dispozițiilor prezentei ordonanțe de urgență și ale decretului de instituire;
  2. b) organizarea și asigurarea cu prioritate a transporturilor, comunicațiilor, produselor, resurselor și infrastructurii pentru nevoile forțelor destinate apărării;
  3. c) închiderea frontierei de stat, în întregime sau în zona în care a fost instituită starea de urgență, intensificarea controlului la punctele de trecere a frontierei care rămân deschise, precum și supravegherea frontierei pe toată lungimea sa;
  4. d) rechiziționarea de bunuri, potrivit legii.

(2) Pe durata stării de urgență, instituită în temeiul art. 3 lit. b), autoritățile și instituțiile publice, operatorii economici și populația sunt obligate să respecte și să aplice prevederile legale speciale pe domeniu, precum și măsurile dispuse de autoritățile competente.

Încălcarea prevederilor prezentei ordonanțe de urgență sau a dispozițiilor ordonanțelor militare ori a ordinelor emise pe timpul stării de asediu și al stării de urgență atrage răspunderea disciplinară, civilă, contravențională sau penală, după caz.

Nerespectarea prevederilor art. 9 din ordonanță constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 100 la 5000 lei, pentru persoane fizice, și de la 1000 lei la 70000 lei, pentru persoane juridice.

Ulterior emiterii decretului au fost date și primele măsuri care se aplică înceând cu data de 18.03.2020, conform Ordonanței militare nr. 1/2020 privind unele măsuri de primă urgență care privesc aglomerările de persoane și circulația transfrontalieră a unor bunuri.

Zilele următoare vom explica pe larg toate aceste lucruri, completând cu informații noi, care apar pe măsură ce situația se schimbă. Aceste informații sunt valabile la postarea articolui, urmând a fi aduse la zi.

Foto: Pixabay